Новини

Сдружение Маринела

Севделина Джонгарска : Изпращаме десетки ученици с увреден слух на младежки форум в Италия

2018-01-09

ССУ „Проф. Д-р Д. Денев” съвместно със сдружение „Маринела” спечели международен проект „Равен старт и интеграция чрез спорт по Програма „Еразъм+”

Севделина Джонгарска се занимава с управление на образователна институция за деца с увреден слух. Вече 14 години е директор на ССУ с ДГ за ДУС „Проф. Д-р Д.Денев” в град София. Завършила е магистърска степен на квалификация в СУ „Св. Климент Охридски” по специалностите дефектолог, което включва методи на обучение на деца с увреден слух, деца с нарушено зрение и деца с логопедични проблеми, учител по английски език и португалска филология. Повод на срещата е предстоящия спортен лагер в Италия през 2018 г., организиран и подкрепен от сдружение „Маринела”. През месец юли 2017 година сдружението спечели финансиране по проекта 2017-2-BG01-KA105-036561 „Равен старт и интеграция чрез спорт“ по Програма „Еразъм+” 2014-2020, Ключова дейност 1 „Мобилност“, сектор „Младеж“.

Г-жо Джонгарска, от 14 години сте директор на ССУ „Проф. Д-р Д. Денев”, работите ежедневно с учениците и сте силно ангажирана с интеграцията на младежите с увреден слух. Смятате ли, че през последните години практиките за работа с тях са се подобрили и в България съществуват добри възможности за реализация? Да, със сигурност смятам, че чувствително нивото на практиките се е повишило и мога да кажа, че следваме европейския модел за работа с деца и младежи. Светът се развива все по – интензивно и е важно ние, специалистите, да бъдем гъвкави и да даваме своя максимум в работата и комуникацията с тях.

През месец юли 2017-а година вашето училище, съвместно със сдружение „Маринела”, спечели международен проект „Равен старт и интеграция чрез спорт по Програма „Еразъм+” . Разкажете ни какво представлява той и какви ще са участниците в него? Инициатор на партньорството ни е сдружение "Маринела", като това е поредна наша обща инициатива. Съвместното ни сътрудничество и изпълнение на този проект ще предостави възможност на младежите със специални потребности от три държави - България, Турция и Италия да вземат участие в 9-дневен младежки обмен „Равен старт и интеграция чрез спорт“, който ще се проведе в Италия, град Генуа. Целта на спортния лагер, освен да интегрира младежите с различни потребности, е и да осъществи обмен на добри практики, на история на етноси и култура. На учениците отсега им е интересно с какво се занимават техните връстници, как се справят в училище, какви интереси имат. В младежката мобилност ще вземат участие младежи със специални потребности, с увреден слух и говорни дефекти, както и младежи в неравностойно положение поради финансови причини.

С какви занимания и практики ще бъдат ангажирани учениците, налага ли се специална подготовка за дейностите, които им предстоят?

Наложи ни се да почетем за корените на доста от любимите детски форми на спортове и игри, на които сме играли и вие, и аз – децата ще трябва да представят различни старинни спортове от своите страни. Ще извършват и подготовка на информационна брошура, в която ще бъдат описани популярни и характерни за трите държави теми на спортна тематика, както и резултатите от извършените дейности. Има и финална проява – сформиране на международни отбори и игри без състезателен характер. На децата предстои и да се запознаят и с характерните особености на спорта в Италия, спортът в различните му направления като спорт за всички, спорт за хора с увреждания, спорт за деца в училище и спорт в свободното време.

Каква беше емоцията на младежите, когато разбраха за предстоящото пътешествие? С голяма радост учениците приеха тази невероятна възможност. Особено щастливи бяха, когато разбраха, че ще пътуват извън България и ще опознаят нови приятели и места. Не са участвали в програми за обмен на добри практики досега, а някои от тях никога не са напускали страната и пътували навън. Безкрайно са заинтригувани от възможността, която им се предоставя. От няколко дни гледат в интернет къде се намира мястото до където ще пътуват, четат за страните на другите участници, разглеждат снимки, коментират помежду си. Нямат търпение да се запознаят и с останалите деца от международния обмен.

Споменахте, че това е поредна съвместна инициатива на сдружение „Маринела” със ССУ „Проф. Д-р Д. Денев”, разкажете ни в какви проекти са участвали вашите ученици?

През последните години екипът на сдружението непрекъснато работи с нашите ученици – децата са чести гости в литературния клуб „Чети с нас”, организиран от хотел „Маринела”, взеха и участие и в благотворителния проект „My HeART”, където имаха възможността да се запознаят с тайните на изкуството да пишеш и рисуваш красиво чрез калиграфия. Сдружение „Маринела“ подкрепи и тринадесетата национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца „Ти чуваш“, която се проведе на 31-ви март 2017 година. Мероприятията винаги са били с цел интеграция, професионално развитие, подкрепа и поощряване на спортния им талант. Това, разбира се, са само част от общите ни дейности. Относно бъдещия проект – смятам, че това е страхотен шанс за децата, който ще им предложи нови възможности и ще им създаде приятни емоции, ще им позволи да се запознаят с нови култури, да обменят идеи и добри практики. Вашите ученици са спортни таланти - имате десетки награди на отбора Ви по волейбол. Кой е ангажиран с тяхната физическа подготовка? С физическата подготовка на децата се занимават учителите от училище, които имат дипломи за треньори по волейбол и са били успешни състезатели в този спорт. Най-голямата международна награда е, че като национален отбор на България нашите ученици станаха шести в света във Франция и представиха страната ни достойно.

Какви други интереси имат учениците ви извън учебните занимания? Обичат да се занимават с изкуства, да общуват с приятели, да рисуват, да творят.