Кои сме ние?

Ние, от сдружение „Маринела“ решихме да опитаме да дадем равен старт на всички деца, а на тези, които имат нужните качества и старание, да дадем възможност да се развиват в по-добра посока.

Чрез различните си инициативи, желаем да стимулираме уважението към успеха, дължащ се на талант и усилия да стимулираме развиването в различни...

Разбери повече

Цели

 • Да открива и подпомага талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на културата и спорта, науката и технологиите, здравословният начин на живот и екологията.
 • Да стимулира както материално, така и морално, творческите търсения на млади таланти с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали, олимпиади и състезания в избраните от тях области.
 • Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца и младежи към системни и последователни занимания с различни спортни дисциплини и категории изкуство.
 • Да инициира, организира и участва в кампании на национално ниво за физическото, духовното и интелектуалното развитие на подрастващото поколение, както и възпитаването му в духа на традиционните традиции.
 • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца и хора в неравностойно положение.
 • Да подпомага жени и деца с хронични и онкологични заболявания.
 • Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание.
 • Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции.
 • Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Сдружението.

Дейности

 • Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Сдружението.
 • Отпускане на персонални стипендии и оказване на друг вид допълнителна финансова помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или друг благотворителен проект на Сдружението.
 • Подпомагане участието на талантливи български деца и младежи на конкурси, фестивали, спортни състезания и хуманитарни олимпиади и др. подобни форуми.
 • Създаване на специален Благотворителен фонд в полза на програмите и мероприятията на Сдружението.
 • Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и др. спортно-културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Сдружението.
 • Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Сдружението.
 • Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, частни лица, както в страната, така и в чужбина.
 • Подпомагане за разпространението на информация за успехите на български деца, както и на успяващи българи – пример за подрастващите.
снимка на Ангелина Ангелова

Всеки човек има право на добро образование, чиста среда на живот, високо ниво на здравеопазване и стимул да се развива.

Събития

Партньори